Regulamin Pobytu

Regulamin gospodarstwa
Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym obiekcie zasadami. Pozwoli to obu stronom
uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na
zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o
godzinie 10:00 dnia ostatniego pobytu.
2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem
rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa
terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
4. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił
należną za pobyt opłatę.
5. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie posesji  do godziny 22:00.
6. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady
regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego
opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w
pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
10. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
11.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w
pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych,
przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie
pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
12.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane
na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy
przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
13.Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
14.Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking
jest bezpłatny i niestrzeżony.
15.Za utratę klucza pobierana będzie opłata w wysokości 20 PLN.
16.Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy
przechowywać je w miejscu wyznaczonym przez właściciela obiektu.
17.Ze względu na komfort i bezpieczeństwo i przepisy p-poż. naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ
PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.
18.W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie
pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem.
19.Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze u właściciela,
ewentualnie w drzwiach pokoju.
Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w u właściciela obiektu.
Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym gospodarstwie.