Zagroda Rekreacyjna

k/Polanicy-Zdrój

Zagroda Studzienno 
k/Polanicy-Zdrój

Rekreacja, Edukacja i Terapia z udziałem zwierząt

Oferta skierowania przede wszystkim do rodzin z dziećmi, oraz grup dzieci i młodzieży. - NIE PROWADZIMY MINI-ZOO!

Dzięki wszechstronnej interakcji człowiek-zwierzę,  jaką można doświadczać w naszej zagrodzie możemy poczuć bliskość z naturą.

 

To nadzwyczajna uczta dla zmysłów, dlaczego? Ponieważ:

Goście  naszej agroturystyki podczas pobytu  obserwują,  głaszczą i  karmią zwierzęta. Biorą udział w codziennym dojeniu kozy, oraz  w zabiegach pielęgnacyjnych zwierzaków,

Taka forma spędzania czasu wolnego daje  gościom szereg korzyści, m in. zaspakajają doznania estetyczne ,edukacyjne, , wychowawcze, ,rekreacyjne, oraz terapeutyczne.


Doznając kontaktu  z naturą, przez obcowanie ze zwierzętami  wśród zieleni otaczających zagrodę lasów ODPRĘŻAMY SIĘ  PSYCHICZNE I RELAKSUJEMY😄

Dzięki  pogłębianiu wiedzy na różnych kursach takich jak : ZOOTERAPIA W TEORII I PRAKTYCE, HIPOTERAPII, DOGOTERAPII ,ALPAKOTERAPII, LAGOTERAPII, FELINOTERAPII I SZKOLE MEDYCZNEJ  W KIER.TERAPEUTA ZAJĘCIOWY oraz doświadczeniu  zdobywanemu na co dzień przez kontakt z mieszkańcami zagrody wiem jak bardzo potrafią one motywować do wszelkiej aktywności. Dzieci chętnie angażują się  w pracach takich jak: zbieranie  trawy  np. dla króliczków, przychodzenie na poranne czyszczenie koni przed zajęciami, zabawa  z psem, czy tez zdobywanie więdzy o zwierzętach..Miło również jest nam widzieć zaangażowanie rodziców, którego niestety często brakuje.

 

Największe zainteresowanie  zwierzętami  zauważam właśnie wśród dzieci, które podczas spotkań w zagrodzie  rozwijają  swoje słownictwo, uczą się współdziałania w grupie, niwelują swe lęki, poprawiają komunikacje z innymi , uczą się  samodzielności, rozwijają empatię oraz  motorykę małą i dużą. Podczas jazdy konnej rozwijają oraz nabywają świadomość swojego ciała i jego możliwości. Zalet jest o wiele więcej...


Staram się, aby moi goście nauczyli się bezpiecznego postępowania ze zwierzętami, poznali ich  potrzeby na co dzień, lepiej rozumieli i nabrali szacunku dla nich.